SUB-SEARCHING – SUB-SEARCHING : Webdesign webutvikling ord

SUB-SEARCHING – SUB-SEARCHING : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

SUB-SEARCHING

Mulighet til å søke bare innenfor resultatene fra et tidligere søk. Gjør det mulig å avgrense søkeresultater i praksis gjør maskinen “lese” søkeresultatene for deg å velge dokumenter med begrepene du sub-søk på. Kan fungere omtrent som resultatene ranking.

 

SUB-SEARCHING (Engelsk)

Ability to search only within the results of a previous search. Enables you to refine search results, in effect making the computer “read” the search results for you selecting documents with terms you sub-search on. Can function much like RESULTS RANKING.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: SUB-SEARCHING - SUB-SEARCHING : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål