RELEVANCY RANKING of search results – RELEVANCY RANKING of search results : Webdesign webutvikling ord

RELEVANCY RANKING of search results – RELEVANCY RANKING of search results : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

RELEVANCY RANKING of search results

Den vanligste metoden for å bestemme rekkefølgen som søkeresultater er vist. Hver søkeverktøyet bruker sin egen unike algoritme. De fleste bruker “uklar og” kombinert med faktorer som hvor ofte dine vilkår forekommer i dokumenter, enten de opptrer sammen som en frase, og om de er i tittelen eller hvor nær toppen av teksten. Popularitet er en annen ranking system.

 

RELEVANCY RANKING of search results (Engelsk)

The most common method for determining the order in which search results are displayed. Each search tool uses its own unique algorithm. Most use “fuzzy and” combined with factors such as how often your terms occur in documents, whether they occur together as a phrase, and whether they are in title or how near the top of the text. Popularity is another ranking system.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: RELEVANCY RANKING of search results - RELEVANCY RANKING of search results : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål