Author: Aksel Lian

Database reparasjon, endring og optimalisering tjenester

HVA ER EN DATABASE? En database er strukturert samling av relaterte data, begrepet er vanligvis knyttet til elektroniske datasystemer. Et databasesystem skal kunne behandle store mengder data effektivt, motsetningsfritt og sikkert. Databasesystemet skal sikre at endringer og tilføyelser ikke fører til motsetninger eller feil, og skal kunne levere riktig informasjon effektivt til brukere og programvare. […]

Flytte hjemmeside til WordPress

Flytte hjemmeside til WordPress

Det er mange bedrifter som ønsker seg en nettløsning som varer og som de har full tilgang til. Mange bedrifter sliter med å holde takt med den teknologiste utviklingen og faller ofte bak, noe som kan føre til dårligere plassering i søkemotorer. Det har i de siste årene kommet mange spennende teknologier som AMP, Bootstrap, […]

Redirecting pages 301

Redirecting pages 301

.htaccess You have several methods you can use to redirect pages. Open up .htaccess in the file dir with FTP program. For single redirects you can use: Redirect /oldfolder/ /newfolder/ Redirect /oldfolder2 /newfolder It must start with / for both from and to. To redirect folders and wildcards: Again it has to start with / [...]