STOP WORDS – STOP WORDS : Webdesign webutvikling ord

STOP WORDS – STOP WORDS : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

STOP WORDS

I database søking, “stoppord” er små og som forekommer ofte ord som og, eller, i, av det blir ofte ignorert når tastet som søkeord. Noen ganger å sette dem i anførselstegn “” lar deg søke i dem.

 

STOP WORDS (Engelsk)

In database searching, “stop words” are small and frequently occurring words like and, or, in, of that are often ignored when keyed as search terms. Sometimes putting them in quotes ” ” will allow you to search them.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: STOP WORDS - STOP WORDS : Webdesign webutvikling ordEnglish