STEMMING – STEMMING : Webdesign webutvikling ord

STEMMING – STEMMING : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

STEMMING

ordet søk, blir ordet avslutninger automatisk fjernet (linjer blir linje); søk er utført på stammen + vanlige avslutninger (linje eller linjer henter linjer, linjer, linjer, linjer ‘, fôr, fôret). Ikke veldig vanlig som en praksis, og ikke alltid offentliggjort . Kan vanligvis unngås ved å plassere et begrep i “”.

 

STEMMING (Engelsk)

word searching, word endings are automatically removed (lines becomes line); searches are performed on the stem + common endings (line or lines retrieves line, lines, line’s, lines’, lining, lined). Not very common as a practice, and not always disclosed. Can usually be avoided by placing a term in ” “.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: STEMMING - STEMMING : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål