SSI commands – SSI commands : Webdesign webutvikling ord

SSI commands – SSI commands : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

SSI commands

SSI står for “server-side inkluderer” en type HTML instruksjon forteller en datamaskin som tjener websider for å generere dynamisk data, vanligvis ved å sette visse variable innholdet i en fast mal vs tekst webside. Brukes spesielt i søk i databaser.

 

SSI commands (Engelsk)

SSI stands for “server-side include,” a type of HTML instruction telling a computer that serves Web pages to dynamically generate data, usually by inserting certain variable contents into a fixed template or boilerplate Web page. Used especially in database searches.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: SSI commands - SSI commands : Webdesign webutvikling ordEnglish