Specification – Specification : Webdesign webutvikling ord

Specification – Specification : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Specification

En spesifikasjon er et dokument som gir en eksplisitt definisjon og krav til en web-tjeneste eller teknologi og generelt omfatter hvordan teknologien er ment å brukes sammen med kodene, elementer, og eventuelle avhengigheter .

 

Specification (Engelsk)

A specification is a document that offers an explicit definition and requirements for a web service or technology and generally includes how the technology is meant to be used, along with the tags, elements, and any dependencies.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Specification - Specification : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål