SGML – SGML : Webdesign webutvikling ord

SGML – SGML : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

SGML

Står for SGML. Det er et kodespråk som brukes for å definere strukturen i et dokument. SGML er ikke nevnt veldig ofte, men det er kodespråk som fungerer som grunnlag for både XML og HTML.

 

SGML (Engelsk)

Stands for Standard Generalized Markup Language. It’s a markup language used for defining the structure of a document. SGML isn’t mentioned very often, but it’s the markup language that serves as the basis for both XML and HTML.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: SGML - SGML : Webdesign webutvikling ordEnglish