Server, webserver – Server, webserver : Webdesign webutvikling ord

Server, webserver – Server, webserver : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Server, webserver

En datamaskin som kjører denne programvaren, tildelt en IP-adresse, og som er koblet til Internett, slik at det kan gi dokumenter via World Wide Web. Også kalt vertsmaskinen . Web-servere er det nærmeste tilsvarende det i utskrifts verden kalles “utgiver” av en utskriftsdokument. En viktig forskjell er at de fleste utgivere nøye redigere innholdet og kvaliteten på sine publikasjoner i et forsøk på å markedsføre dem og fremtidige publikasjoner. Denne konvensjonen er ikke nødvendig i web-verden, der hvem som helst kan være en utgiver, nøye vurdering av websider er derfor obligatorisk. Også kalt en “Host”.

 

Server, webserver (Engelsk)

A computer running that software, assigned an IP address, and connected to the Internet so that it can provide documents via the World Wide Web. Also called HOST computer. Web servers are the closest equivalent to what in the print world is called the “publisher” of a print document. An important difference is that most print publishers carefully edit the content and quality of their publications in an effort to market them and future publications. This convention is not required in the Web world, where anyone can be a publisher; careful evaluation of Web pages is therefore mandatory. Also called a “Host.”

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Server, webserver - Server, webserver : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål