Selector – Selector : Webdesign webutvikling ord

Selector – Selector : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Selector

I CSS, er velgeren elementet en stil vil bli brukt til.

 

Selector (Engelsk)

In CSS, the selector is the item a style will be applied to.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Selector - Selector : Webdesign webutvikling ordEnglish