Search Box – søkboks : Webdesign webutvikling ord

Search Box – søkboks : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

søkboks

“En liten rektangulær tomt område på en nettside der du kan skrive inn et ord eller en setning for å lete etter informasjon. Ved å klikke på knappen ved siden av søkeboks (eller treffer på Enter-tasten på tastaturet) vil ta deg til en side hvor denne informasjonen ligger. Du kan søke ethvert individ nettside ved hjelp av Ctrl-F kommando (CMD-F på en Macintosh). Mange nettsteder tilbyr også søkebokser som lar deg søke i alle sidene i stedet, eller poster i databasen. Søking er vanligvis den mest effektive måten å finne informasjon, men noen ganger kan du finne ting ved å bla at du kan gå glipp ellers fordi du kanskje ikke tenker på “” rett “” term for å søke etter. “

 

Search Box (Engelsk)

A small rectangular blank space on a web page where you can type in a word or phrase to look for information. Clicking on the button next to the search box (or hitting the Enter key on the keyboard) will take you to a page where that information is located. You can search any individual web page using the CTRL-F command (CMD-F on a Macintosh). Many websites also offer search boxes that let you search all the pages in the site, or records in its database. Searching is usually the most efficient way to find information, but sometimes you can find things by browsing that you might miss otherwise because you might not think of the “right” term to search by.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Search Box - søkboks : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål