SCRIPT – SCRIPT : Webdesign webutvikling ord

SCRIPT – SCRIPT : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

SCRIPT

Et skript er en type programmeringsspråk som kan brukes til å hente og vise websider. Det finnes mange typer og bruk av skript på nettet. De kan brukes til å lage hele eller en del av en side, og kommunisere med søkbare databaser. Former (bokser) og mange interaktive koblinger, som reagerer forskjellig avhengig av hva du skriver, alle krever noen form for script språk. Når du finner et spørsmålstegn (?) I nettadressen til en side, ble en slags script kommandoen brukes til å generere og / eller levere den siden. De fleste søkemotoredderkopper blir bedt om ikke å gjennomgå sider fra skript, selv om det vanligvis er teknisk mulig for dem å gjøre det (se Invisible Web for mer informasjon).

 

SCRIPT (Engelsk)

A script is a type of programming language that can be used to fetch and display Web pages. There are many kinds and uses of scripts on the Web. They can be used to create all or part of a page, and communicate with searchable databases. Forms (boxes) and many interactive links, which respond differently depending on what you enter, all require some kind of script language. When you find a question mark (?) in the URL of a page, some kind of script command was used in generating and/or delivering that page. Most search engine spiders are instructed not to crawl pages from scripts, although it is usually technically possible for them to do so (see Invisible Web for more information).

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: SCRIPT - SCRIPT : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål