Schema – Schema : Webdesign webutvikling ord

Schema – Schema : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Schema

Vanligvis er et skjema et XML-dokument som brukes i stedet for en DTD for å beskrive andre XML-dokumenter.

 

Schema (Engelsk)

Generally, a schema is an XML document used in place of a DTD to describe other XML documents.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Schema - Schema : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål