RSS or RSS feeds – RSS or RSS feeds : Webdesign webutvikling ord

RSS or RSS feeds – RSS or RSS feeds : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

RSS or RSS feeds

Forkortelse for “Really Simple Syndication” (med andre ord Rich Site Summary eller RDF Site Summary), refererer ti en gruppe XML-basert web-innhold distribusjon og publisering (Web syndikering) formater primært brukt av nyhetssider og blogger (blogger). Enhver nettside kan utstede en RSS-feed. Ved å abonnere på en RSS-feed, er du varslet om nye tillegg til fôret siden sist du leste det. For å lese RSS-feeds, må du bruke en “feed-leser”, som formaterer XML-kode til en lett lesbart format (innmatingslesere er til XML og RSS-feeds som nettlesere er til HTML og web-sider.

 

RSS or RSS feeds (Engelsk)

Short for “Really Simple Syndication” (a.k.a. Rich Site Summary or RDF Site Summary), refers ti a group of XML based web-content distribution and republication (Web syndication) formats primarily used by news sites and weblogs (blogs). Any website can issue an RSS feed. By subscribing to an RSS feed, you are alerted to new additions to the feed since you last read it. In order to read RSS feeds, you must use a “feed reader,” which formats the XML code into an easily readable format (feed readers are to XML and RSS feeds as web browsers are to HTML and web pages.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: RSS or RSS feeds - RSS or RSS feeds : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål