Database reparasjon, endring og optimalisering tjenester

Database reparasjon, endring og optimalisering tjenester

HVA ER EN DATABASE?

En database er strukturert samling av relaterte data, begrepet er vanligvis knyttet til elektroniske datasystemer. Et databasesystem skal kunne behandle store mengder data effektivt, motsetningsfritt og sikkert. Databasesystemet skal sikre at endringer og tilføyelser ikke fører til motsetninger eller feil, og skal kunne levere riktig informasjon effektivt til brukere og programvare.

Lagringsformer

Tekstbasert data lagres oftes i en database, men kan også lagres tekstbaser i formater som JSON, XML, CSV eller tekstbasert som f.eks. flat file.

Endring av databaseinnhold

Databaser kan ha millioner av rader og disse kan endres systematisk.

Dersom det oppdages stavefeil som er gjentatt millioner av ganger, er det altså mulig å korrigere disse via database kommandoer.

Det er mulig å finne ut mønstre og endre innhold målrettet, slik at kun rader med ønskede vilkår endres, mens resten ikke berøres.

Oftest så ønskes det å fjerne tekst eller legge til tekst uten at det gjøres en og en som ville ha tatt meget lang tid.

Kontakt oss for bistand innen de fleste databasetyper, så hjelper vi deg videre.

 

 

This post is also available in: Database reparasjon, endring og optimalisering tjenesterNorsk bokmål