XML – XML : Webdesign webutvikling ord

XML – XML : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

XML

Står for Extensible Markup Language. XML er en spesifikasjon for å lage andre, tilpasset kodespråk . Det er en utvidbar språk fordi det gir mulighet for brukeren å definere mark-up elementer.

 

XML (Engelsk)

Stands for Extensible Markup Language. XML is a specification for creating other, custom markup languages. It’s an extensible language because it allows for the user to define the mark-up elements.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: XML - XML : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål