XHTML – XHTML : Webdesign webutvikling ord

XHTML – XHTML : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

XHTML

Står for Extensible Hypertext Markup Language. I utgangspunktet er XHTML HTML 4.0 som har blitt omskrevet til å følge XML-regler.

 

XHTML (Engelsk)

Stands for Extensible Hypertext Markup Language. Basically, XHTML is HTML 4.0 that has been rewritten to comply with XML rules.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: XHTML - XHTML : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål