Valid – gyldig : Webdesign webutvikling ord

Valid – gyldig : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

gyldig

Gyldige nettsider er de som returnerer ingen feil basert på den type HTML / XHTML spesifisert i DOCTYPE erklæring på begynnelsen av filen. Med andre ord, den koden som brukes på siden er i samsvar med spesifikasjonene for den versjonen av HTML / XHTML. Dette kan kontrolleres gjennom ulike validering, oftest en fra W3C.

 

Valid (Engelsk)

Valid web pages are those that return no errors based on the type of HTML/XHTML specified in the doctype declaration at the beginning of the file. In other words, the code used on the page conforms to the specifications for that version of HTML/XHTML. This can be checked through various validation services, most commonly the one from W3C.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Valid - gyldig : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål