Usability – Usability : Webdesign webutvikling ord

Usability – Usability : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Usability

Usability refererer til hvor lett det er for en besøkende til nettstedet ditt for å bruke nettstedet i sin tiltenkte måte. Med andre ord, er navigasjon, innhold, bilder og eventuelle interaktive elementer enkel å bruke, fungerer slik de var ment, og at det tiltenkte målet besøkende ikke trenger noen spesiell opplæring for å kunne bruke nettstedet.

 

Usability (Engelsk)

Usability refers to how easy it is for a visitor to your site to use your site in its intended manner. In other words, are navigation, content, images, and any interactive elements easy to use, functioning the way they were intended, and that your intended target visitor will not need any special training in order to use your site.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Usability - Usability : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål