TRUNCATION – krymping : Webdesign webutvikling ord

TRUNCATION – krymping : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

krymping

I et søk, evne til gå inn i første del av et søkeord, sette inn et symbol (vanligvis *), og godta noen varianter av staving eller ord avslutninger, fra forekomsten av symbolet fremover. (F.eks feminine * henter feminine, feminisme, feminisme, etc.)

 

TRUNCATION (Engelsk)

In a search, the ability to enter the first part of a keyword, insert a symbol (usually *), and accept any variant spellings or word endings, from the occurrence of the symbol forward. (E.g., femini* retrieves feminine, feminism, feminism, etc.)

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: TRUNCATION - krymping : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål