TITLE – tittel : Webdesign webutvikling ord

TITLE – tittel : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

tittel

“Den offisielle tittelen på et dokument fra” “meta” “-feltet heter tittelen. Teksten i denne meta tittelen feltet kan eller ikke kan også forekomme i den synlige kroppen av dokumentet. Det er det som vises i den øverste linjen i vinduet .. når du viser dokumentet og det er tittelen som vises i søkemotorresultater The “” meta “” felt som heter tittelen er ikke obligatorisk i HTML-koding Noen ganger henter du et dokument med “” No title “” som sin antatte tittel; dette er forårsaket når meta-tittelen feltet er tomt. I Alta Vista og noen andre søkeverktøy , tittel: søk kamper også på “” meta “” -feltet, som inneholder dokument beskrivelsene ikke vises på Web “.

 

TITLE (Engelsk)

The official title of a document from the “meta” field called title. The text of this meta title field may or may not also occur in the visible body of the document. It is what appears in the top bar of the window when you display the document and it is the title that appears in search engine results. The “meta” field called title is not mandatory in HTML coding. Sometimes you retrieve a document with “No Title” as its supposed title; this is caused when the meta-title field is left blank. In Alta Vista and some other search tools, title: search also matches on the “meta” field, which contains document descriptors not displayed on the Web.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: TITLE - tittel : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål