THESAURUS – THESAURUS : Webdesign webutvikling ord

THESAURUS – THESAURUS : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

THESAURUS

I noen søkeverktøy , begrepene du velger å søke på kan lede deg til andre vilkår du kanskje ikke har tenkt på. Ulike søkeverktøy har ulike måter å presentere denne informasjonen, noen ganger med foreslåtte ord kan du velge blant og noen ganger automatisk. Vilkårene er basert på vilkårene i resultatene av søket, ikke på noen ordbok lignende synonymordbok .

 

THESAURUS (Engelsk)

In some search tools, the terms you choose to search on can lead you to other terms you may not have thought of. Different search tools have different ways of presenting this information, sometimes with suggested words you may choose among and sometimes automatically. The terms are based on the terms in the results of your search, not on some dictionary-like thesaurus.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: THESAURUS - THESAURUS : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål