Pseudo-Element – Pseudo-Element : Webdesign webutvikling ord

Pseudo-Element – Pseudo-Element : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Pseudo-Element

En pseudo-element er et element som brukes til å legge til spesialeffekter i visse velgere.

 

Pseudo-Element (Engelsk)

A pseudo-element is an element used to add a special effect to certain selectors.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Pseudo-Element - Pseudo-Element : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål