Plug-In – Plug-In : Webdesign webutvikling ord

Plug-In – Plug-In : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Plug-In

En plug-in er en bit av tredjeparts kode som utvider funksjonaliteten et nettsted. Det er oftest brukt i forbindelse med et CMS eller blogging plattform. Plug-ins er en måte å utvide funksjonaliteten til en nettside uten å måtte gjøre om kjernen koding av nettstedet. Plugins kan også referere til biter av tredjeparts programvare som er installert i et dataprogram for å øke funksjonaliteten.

 

Plug-In (Engelsk)

A plug-in is a bit of third party code that extends the capabilities of a website. It’s most often used in conjunction with a CMS or blogging platform. Plug-ins are a way to extend the functionality of a website without having to redo the core coding of the site. Plugins can also refer to bits of third-party software installed within a computer program to increase its functionality.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Plug-In - Plug-In : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål