PDF or .pdf or pdf file – PDF or .pdf or pdf file : Webdesign webutvikling ord

PDF or .pdf or pdf file – PDF or .pdf or pdf file : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

PDF or .pdf or pdf file

Forkortelse for Portable Document Format, et filformat utviklet av Adobe Systems, som brukes til å fange opp nesten alle slags dokumenter med formatering i den opprinnelige. Vise en PDF-fil krever Acrobat Reader, som er bygget inn i de fleste nettlesere og kan lastes ned gratis fra Adobe.

 

PDF or .pdf or pdf file (Engelsk)

Abbreviation for Portable Document Format, a file format developed by Adobe Systems, that is used to capture almost any kind of document with the formatting in the original. Viewing a PDF file requires Acrobat Reader, which is built into most browsers and can be downloaded free from Adobe.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: PDF or .pdf or pdf file - PDF or .pdf or pdf file : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål