PACKET, PACKET JAM – PACKET, PACKET JAM : Webdesign webutvikling ord

PACKET, PACKET JAM – PACKET, PACKET JAM : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

PACKET, PACKET JAM

Når du henter et dokument via WWW, sendes dokumentet i “pakker” som passer inn mellom andre meldinger på telenett, og deretter blir satt sammen når de kommer på slutten. Dette skjer ved hjelp av TCP / IP-protokollen. Pakkene kan sendes via forskjellige baner på nettverkene som bærer Internett. Hvis noen av disse pakkene blir forsinket, kan dokumentet ikke settes sammen og vises. Dette kalles en “pakke jam.” Du kan ofte løse pakketopp ved å trykke STOP deretter laste. RELOAD ber om en ny kopi av dokumentet, og det er sannsynlig å bli sendt uten jamming.

 

PACKET, PACKET JAM (Engelsk)

When you retrieve a document via the WWW, the document is sent in “packets” which fit in between other messages on the telecommunications lines, and then are reassembled when they arrive at your end. This occurs using TCP/IP protocol. The packets may be sent via different paths on the networks which carry the Internet. If any of these packets gets delayed, your document cannot be reassembled and displayed. This is called a “packet jam.” You can often resolve packet jams by pressing STOP then RELOAD. RELOAD requests a fresh copy of the document, and it is likely to be sent without jamming.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: PACKET, PACKET JAM - PACKET, PACKET JAM : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål