Non-Breaking Space – Non-Breaking Space : Webdesign webutvikling ord

Non-Breaking Space – Non-Breaking Space : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Non-Breaking Space

En hardt mellomrom (også referert til som & nbsp;) er et mellomrom tegn som ikke er kondensert av HTML. Det primære funksjon er å holde åpent tabellceller eller legge til mellomrom mellom ord (eller en i begynnelsen av ledd dersom et innrykk er ønskelig).

 

Non-Breaking Space (Engelsk)

A non-breaking space (also referred to as  ) is a white-space character that isn’t condensed by HTML. It’s primary function is to hold open table cells or add spacing between words (or a the beginning of paragraphs if an indent is desired).

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Non-Breaking Space - Non-Breaking Space : Webdesign webutvikling ordEnglish