NESTING – NESTING : Webdesign webutvikling ord

NESTING – NESTING : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

NESTING

Et begrep som brukes i boolske søk for å angi hvilken rekkefølge operasjoner skal utføres. Omslutter ord i parentes angir en gruppe eller “reir”. Gruppene kan være i andre grupper. Operasjonene vil bli utført fra det innerste til det ytterste reir, og deretter fra venstre til høyre.

 

NESTING (Engelsk)

A term used in Boolean searching to indicate the sequence in which operations are to be performed. Enclosing words in parentheses identifies a group or “nest.” Groups can be within other groups. The operations will be performed from the innermost nest to the outmost, and then from left to right.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: NESTING - NESTING : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål