Navigation – navigasjon : Webdesign webutvikling ord

Navigation – navigasjon : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

navigasjon

Søkemotorer som automatisk sende inn søkeord til flere andre søkeverktøy , og hente resultater fra alle sine databaser. Praktiske tidsbesparende for relativt enkle nøkkelordsøk (ett eller to søkeord eller fraser i “”). Se Meta-søkemotorer side for fullstendige beskrivelser og eksempler.

 

Navigation (Engelsk)

Navigation refers to the system that allows visitors to a website to move around that site. Navigation is most often thought of in terms of menus, but links within pages, breadcrumbs, related links, pagination, and any other links that allow a visitor to move from one page to another are included in navigation.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Navigation - navigasjon : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål