META-SEARCH ENGINE – META-SEARCH ENGINE : Webdesign webutvikling ord

META-SEARCH ENGINE – META-SEARCH ENGINE : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

META-SEARCH ENGINE

Søkemotorer som automatisk sende inn søkeord til flere andre søkeverktøy , og hente resultater fra alle sine databaser. Praktiske tidsbesparende for relativt enkle nøkkelordsøk (ett eller to søkeord eller fraser i “”). Se Meta-søkemotorer side for fullstendige beskrivelser og eksempler.

 

META-SEARCH ENGINE (Engelsk)

Search engines that automatically submit your keyword search to several other search tools, and retrieve results from all their databases. Convenient time-savers for relatively simple keyword searches (one or two keywords or phrases in ” “). See Meta-Search Engines page for complete descriptions and examples.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: META-SEARCH ENGINE - META-SEARCH ENGINE : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål