Meta Data – Meta Data : Webdesign webutvikling ord

Meta Data – Meta Data : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Meta Data

Meta data er data som finnes i hodet som gir informasjon om websiden som en besøkende er for tiden på. Informasjonen i metadataene ikke er synlig på nettsiden (unntatt i kildekoden ). Meta data finnes innenfor metakoder.

 

Meta Data (Engelsk)

Meta data is the data contained in the header that offers information about the web page that a visitor is currently on. The information contained in the meta data isn’t viewable on the web page (except in the source code). Meta data is contained within meta tags.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Meta Data - Meta Data : Webdesign webutvikling ordEnglish