Implementering av tekst til tale på Norsk og Engelsk

Reading time: 3 minutes

Implementering av tekst til tale på Norsk og Engelsk

Implementering av tekst til tale på Norsk og Engelsk

Marker deler av teksten og trykk på spill av knappen for å lese opp tekst

 

Webskaper kan levere komplette systemer med støtte for tekst til tale funksjonalitet for alle typer websystemer.

Implementering av tekst til tale er også mulig på allerede eksisterende web basert prosjekter, web sider, eller CMS systemer som WordPress.

Den moderne teknologien er ikke bare imponerende for brukere, men gir også en mer interaktiv og brukervennlig opplevelse for svaksynte, funksjonshemmede, og små barn som ikke enda kan lese.

tekst til tale (talesyntese) leverandør API

Tilgang til demo side for talesyntese

Be oss om tilgang til demoside med tekst til tale fra tekstfelt eller, markering av tekst til tale.

Demosiden er opprettet for å vise mulighetene til tekst til tale på webprosjekter.

Tekst til tale kan implementeres i alle eksisterende systemer og du kan teste funksjonalitet.

 

Marker tekst for å lese opp innhold

På demo siden, kan markere deler eller hele denne teksten og deretter få innholded lest opp automatisk.

Teksten som leses opp kan optimaliseres med optimaliseringskoder som ikke er synlige for besøkende.

Dette er bedre kjent som Speech Synthesis Markup Language (SSML)

Disse kodene gir instrukser til Google speech på hvordan disse skal leses opp.

Det er mulighet til å legge inn pauser i form av sekunder eller milisekunder, slik at opplesningen blir mest mulig naturlig.

Vi har også lagt inn ferdige knapper på tekstfeltet over, der disse kan testes.

 

Google API med Wavenet

Google tekst til tale funksjonalitet

Multilingual
Supports 180 voices across 30+ languages and variants, with more to come soon.
 
WaveNet
Voices Exclusive multilingual access to DeepMind WaveNet voices that provide the most natural-sounding speech.
 
Text and SSML Support
Customize your speech with SSML tags that allow you to add pauses, numbers, date and time formatting, and other pronunciation instructions.
 
Speaking Rate
Tuning Customize your speaking rate to be 4x faster or slower than the normal rate.
 
Pitch Tuning
Customize the pitch of your selected voice, up to 20 semitones more or less than the default output.
 
Volume Gain
Control Increase the volume of the output by up to 16db or decrease the volume up to -96db.
 
Audio Format
Flexibility Choose from a number of audio formats including mp3, Linear16, and Ogg Opus.
 
Audio Profiles
Optimize for the type of speaker from which your speech is intended to play, such as headphones or phone lines.

 

Hvor kan tekst-til-tale implementeres?

Tekst til tale kan legges til i følgende systemer

  • Web sider
  • Hjemmesider
  • CMS systemer som WordPress, Joomla og Drupal
  • Bootstrap4 sider
  • Ekonomisystemer
  • Administrasjonssystemer
  • HRM systemer

 

Kontakt oss for pristilbud eller analyse på hvordan tekst-til-tale kan implementeres i deres eksisterende løsning.

 

 

Implementering av tekst til tale på Norsk og Engelsk April 20th, 2020 Aksel Lian

This post is also available in: noNorsk bokmål